Skip to main content

Personlig coach


Jag hjälper dig att lyssna till ditt inre, jag stödjer dig att ta nya steg, jag utmanar dina rädslor.

Coachingens grund är att skapa medvetenhet. Medvetenhet om vad du är bra på, vad du älskar, vad du drömmer om, vad du känner lust till, medvetenhet om vad som ger dig energi och tvärtom. Medvetenheten är första steget. Nästa steg är att agera. Det är först när du gör något som det kan bli en verklig förändring. Tillsammans hittar vi aktiviteter som leder dig framåt mot dina uppsatta mål. Vi utmanar antaganden och rädslor som hindrar dig från att följa ditt hjärta eller till fullo uttrycka den du är. Målen kan handla om att
 • öka tron på dig själv och tilliten till livet
 • hitta lagom ambitionsnivå
 • söka nya vägar
 • skapa givande relationer

Coaching i yrkeslivet


Om du känner dig vilsen i din yrkesroll och vill ta ett nytt steg men inte vet i vilken riktning kan coaching vara något för dig.

Samtalen kan också handla om hur du
 • ska våga ta mer plats.
 • hittar mer motivation i din nuvarande yrkesroll
 • vill utveckla nya kunskaper och färdigheter.
 • kan använda dig mer av din starka sidor.
 • hittar en lagom ambitionsnivå som gör att du mår bra.
 • ökar din självkänsla
 • Coaching ger dig både professionell och personlig utveckling.

Om coaching


Jag lyssnar aktivt till vad du säger och hur du säger det.
Jag återspeglar till dig det jag hör och ser var det finns energi och glädje i det du säger.
Jag ställer frågor. Öppna frågor som får dig att tänka efter och känna in.

Du är experten på ditt liv. Det är dina svar vi skall hitta. Det är din känsla och ditt hjärta som vi ska följa.
Du är motiverad och engagerad att arbeta med den förändring som du önskar i ditt liv.
Du är modig och vågar ta dig utanför din bekvämlighetszon och utmana din rädslor och antaganden.

Vi är två jämbördiga individer som möts i ett partnerskap för att undersöka och utforska ett område i ditt liv.
Vi har ett förhållande som bygger på förtroende och öppenhet.
Vi har ett gemensamt ansvar som leder fram och vidare mot dina uppsatta mål.

Vem jag är


Jag heter Barbro Zetterberg och är mamma till fyra barn. Sedan 2005 arbetar jag som coach för chefer och medarbetare på företag och privatpersoner.

I grunden är jag civilingenjör med examen från linjen för Maskinteknik vid KTH. Jag har arbetat med managementfrågor i tillverkande företag samt med IT både som anställd och som egenföretagare.

Jag är diplomerad coach genom International Coach Federation, ICF. ICF är den största internationella organisationen för coacher med över 11 000 medlemmar i 80 länder.
I mitt arbete följer jag ICF:s riktlinjer för etiskt uppträdande som coach.

Kontakta mig gärna!


Jag erbjuder coaching både i paket om sex tillfällen eller per timme. Hör av dig om du vill veta mer om mig och min coaching eller om du har några andra frågor.

Jag har lokal på Nybrogatan 34 vid Östermalmstorg i Stockholm men tar även samtal via telefon.

Mobil: 070-660 72 82
E-post: info@barbrozetterberg.se